With his legendary HUGE rucksack…

Go to content
Back to articles list

Wojciech Ziemowit Zych - kompozytor, pedagog, Katedra Kompozycji AMK

Wojciech Ziemowit Zych, kompozytor, adiunkt Akademii Muzycznej w Krakowie