Kontakt - Krzysztof Droba

Przejdź do treści

Kontakt

Instytucja odpowiedzialna:

Związek Kompozytorów Polskich
www.zkp.org.pl

Biblioteka-Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich
Polskie Centrum Infromacji Muzycznej POLMIC
www.polmic.pl

Rynek Starego Miasta 27; 00-272 Warszawa
tel.: 22 8311634 wewn. 33; 22 6359140
e-mail: zymer@polmic.pl
 

Zespół redakcyjny:

Beata Bolesławska-Lewandowska
Kinga Kiwała
Andrzej Mądro
Magdalena Długosz
Marta Szoka
Tadeusz Wielecki
Izabela Zymer - koordynator projektu