List otwarty, wiosenny - Krzysztof Droba

Przejdź do treści
Powrót do listy artykułów

Szanowny Panie Redaktorze, może zainteresuje Pana i Czytelników Pańskiego poczytnego pisma to, nad czym pracujemy w Pracowni Analizy i Interpretacji Dzieła Muzycznego & Nie Tylko. Otóż wszystkie nasze siły oddajemy Najpiękniejszej, to znaczy — muzyce polskiej. Na dowód podajemy tytuły prac z ostatniego okresu. Czytelnik zauważy, że niektóre prowincje Najpiękniejszej cieszą się szczególnym zainteresowaniem badawczym. W Pracowni (która składa się z Izb, a te z Kącików) nadzwyczajną aktywność wykazywała ostatnio Izba Górnośląska i Kącik Czechowicko-Dziedzicki. No cóż, serce nie sługa i ulata w najmilsze mu rejony. Może to i słabość. Ale za to tytuły prac przedstawiamy tutaj z bezwzględnym rygoryzmem w kolejności alfabetycznej.

 

Dział: FUNDAMENTA

— AAA. W okowach systemów. Zarys spiskowej teorii muzyki (tezy rozprawy habilitacyjnej)

— Instalowanie instalowania instalatorów — czyli o przykrych acz niezbywalnych metakrytyki muzycznej powinnościach w czasach Wielkiego postmodernistycznego Postu (grant: A. Chłopeckiego życie i bycie)

— Krauze i małże. Dlaczego estetyczna walentność Krauzego wzrasta, gdy podaje się go ze świeżymi ostrygami i schłodzonym szampanem — studium odpowiada na to i wiele innych, jeszcze dalej idących pytań (eurogrant: Frutti di mare — aus aller Welt stammende)

— Wpływ Prerafaelitów i Protoaugustianów na kształtowanie się narzeczy kompozytorskich w dorzeczu średniej Odry

 

Dział: DZIEŁO

— „Capriccio per tuba solo” — współczesna interpretacja tańca dobra ze złem, prawdy z kłamstwem, sznycla z jajkiem — Dzieło Witolda Szalonka w ocenie biskupa Pieronka (znając drażliwość twórcy pragniemy od razu zapewnić, że sąd biskupi jest sub specie aeternitatiseo ipso — wysoki)

— Erotyki Bairda — próba intairpretacji hairmeneutycznej

— Górecki i dolinki. Kontrast jako czynnik formotwórczy w Muzyckach — Infantka dla zmarłej pawany w charakterze materiału do testowania pawianów. Porównanie badań prowadzonych paralelnie w Lasku Wolskim i Bulońskim (sponsorzy: L'Oreal Garnier Paris et Union des Compositeurs de Cracovie) — Kobyła ma mały bok per tamburino di legno — świeży utwór Pawła Szymańskiego jako efekt towarzyszący kumysowej kuracji (tylko kumys!) prowadzonej przez twórcę z dala od zgiełku świata na Wyspach Sołowieckich (grant: Dialektyka procesu twórczego)

Kochaj i rób co chcesz! — o technice kompozytorskiej R. Augustyna

— Obraz muzyczny jako palimpsest: Arbor cosmica Panufnika na Wyspach Knapika

— O pożytkach z użycia technik retrogradacyjnych w poliwersjonalnym kształtowaniu dzieła. Na przykładzie analizy wczesnego Lotu Ikara G. Pstrokońskiej i późnego Lotu Ikara tam i nazad G. Nawratil

— O liryce konfesyjnej na przykładzie pieśni Tak mało powiedziałem (text: Miłosz) B. Schaeffera

Posłał kozioł koziołeczka do miasteczka G. nad rzeczką N. — cykl utworów S. Krupowicza w łatwym układzie dla dzieci specjalnej troski. Uwagi metodyczne

— Ravel a Hawel. Studium porównawczo-wyrównawcze

Spirale Leoncjusza Ciuciury — a metody naturalne

— Szkody górnicze w dziełach niektórych kompozytorów śląskich — ze szczególnym uwzględnieniem potąpnięciowych uszczerbków w symfonice A. Dziadka

— Twórczość Palestra w świetle analizy jurydycznej

— Zachowanie się drobnoustrojów formalnych w Drobnych utworach K. Droby. Wyniki badań mikroskopowych

 

Dział: NIE TYLKO

— Dziedzictwo kulturowe — ze specjalnym uwzględnieniem dziedzictwa muzycznego Czechowic-Dziedzic w okresie transformacji ustrojowo-obyczajowych (nadzór naukowo-artystyczny: Osiedlowo-Gminna Komenda Policji)

— Korespondencja Delfiny Tarnowskiej-Kaczorowskiej z Szymanowskim jako wzorcowy materiał do snucia za daleko idących wniosków (grant: Sztuka nadinterpretacji)

— Muzykujące rodziny (I). Zielińska o Zielińskim (praca wybitnej kompozytorki o eminentnym muzykografie)

— Muzykujące rodziny (II). Wnuk o Stryju i Stryji. Analiza oświadczeń urzędnika państwowego wysokiego szczebla n.t. galicyjskiego miasteczka oraz sztuki starszego kolegi dyrygenta (pozycja zalecana przez Ministerium do szerokiego użytku)

— Rola festiwalu „His-Cisis-Fes” w uświadamianiu dzieci starszych zdolniejszych

— Wpływ wąskozakresowych melodii z Podkarpacia na kaliber bieszczadzkiej kolejki wąskotorowej

— Z Jaques-Dalcrozem w 80 dni dookoła świata. Propozycje dla młodych rytmiczek

Jeśli powyżej przedstawione tytuły kogoś do czegoś zainspirują, będziemy mile zaskoczeni i zachęceni. Tymczasem, Panie Redaktorze, muszę kończyć, bo słyszę hałasy dochodzące z Izby Mazowieckiej. Izba ta zobowiązała się napisać na Rok Święty dwa tysiące prac o Lutosławskim. Z początku był spokój, żadnych zakłóceń ani na etapie Koncertu na orkiestrę, ani na etapie Muzyki żałobnej. Ale od Gier weneckich zaczęły się zdarzać pracownikom Izby dziwne przypadki (na ogół nieszczęśliwe). Zapewniam jednak, że je kontrolujemy. Biegnąc na kontrolę łączę wyrazy szacunku

KRZYSZTOF DROBA

Mielec, 1 kwietnia 1999