Publications on Krzysztof Droba and his work

Go to content
Back to articles list

Danuta Gwizdalanka, Pro Sinfonika na festiwalu „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu”, w: „Pro Sinfonika III stopnia”, Zeszyt Muzyczny nr 9, Poznań 1978

Droba Krzysztof, w: International Who’s Who in Music and Musicians, wyd. 14 (139), Cambridge 1993

Droba Krzysztof, w: Ντρόμα Ξύοτωφ [Leksykon muzyki świata, w jęz. greckim], Ateny 1995

Droba Krzysztof, w: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. II, Warszawa 1995

Droba Krzysztof, w: Encyklopedia Gazety Wyborczej, t. IV, b.d. 

Judita Žukienė, Droba Krzysztof, w: Muzikos Enciklopedija, t. I, Vilnius 2000

Droba Krzysztof, w: Encyklopedia miasta Mielca, t. I, Mielec 2004

Droba Krzysztof, w: Nowa dekada. Związek Kompozytorów Polskich 1995–2005, Warszawa 2006

Krzysztof Bilica, W konfesjonale Krzysztofa Droby, „Ruch Muzyczny” 2012 nr 11 (cz. I) i nr 13 (cz. II)

Ad origine. Eugeniusz Knapik w rozmowie z Kingą Kiwałą, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2015 nr 6

Rūta Stanevičiūtė, Ilgi metai su lietuvių muzika [Długie lata z muzyką litewską], w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

WYWIADY

Powiedzieli: Krzysztof Droba, wykładowca PWSM w Krakowie, rozmawiał Jerzy Dynia.  „Prometej”, kwiecień 1979

Cecylia Błońska: „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” w Stalowej Woli. „Profile” rozmawiają z Krzysztofem Drobą – starszym wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, „Profile” 1979
nr 5

O Sandomierskim Festiwalu Muzycznym. Z Krzysztofem Drobą – szefem programowym festiwalu –  rozmawia Krzysztof Zwierzyński, „Tygodnik Nadwiślański” 1988 nr 39 (z 28.09.1988)

Po Festiwalu Muzycznym w Sandomierzu. Dwie rozmowy o muzyce (...). Z Krzysztofem Drobą, kierownikiem programowym Festiwalu rozmawiał Jan Grygiel, „Nowiny” 1988 nr 238

Muzy w starym grodzie. O II Sandomierskim Festiwalu Muzycznym z Krzysztofem Drobą – szefem artystycznym festiwalu – rozmawia Krzysztof Zwierzyński, „Tygodnik Nadwiślański”, 1989 nr 38 (z 22.09.1989)

Pasaulis be Lietuvos būtų skurdus [Świat bez Litwy byłby biedny], Eglė Ulienė rozmawia z Krzysztofem Drobą, „Musikos barai” [Domeny muzyki] 1989 nr 3; także w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Viskas prasidėjo nuo Staliovos Volios festivalių [A zaczęło się - od Festiwali w Stalowej Woli], z Krzysztofem Drobą rozmawia Alwida Rolska, „Kurier Wileński” 1990 nr z 27.11; także w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

O Andrzeju Krzanowskim, Krzysztof Droba odpowiada na pytania Marty Ledy, Katowice 1994

Par krīzi nerunāsim. Ar Kšištofu Drobu tikās Sandra Nedzvecka [w jęz. łotewskim: Nie mówmy o kryzysie. Sandra Nedzvecka rozmawia z Krzysztofem Drobą], „Literatura un maksla” [Literatura i sztuka] 1994 nr 26 i 27

Nowy romantyzm, Litwa i szmuglowanie. Z muzykologiem Krzysztofem Drobą rozmawia Łukasz Tischner, „Tygodnik Powszechny” 1995 nr 34; wersja litewska: Naujasis romantizmas, Lietuva ir kontrabandai, w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Rozpoznać i podchwycić przyjazną nutę. Rozmowa z Krzysztofem Drobą, kawalerem Orderu Giedymina; rozmawiała Małgorzata Janicka-Słysz, „Gazeta Wyborcza” (Kraków) 1995, nr z 11.04

„Tu turi tai daryti” [Musisz to robić], z muzykologiem  Krzysztofem Drobą rozmawia Živilė Ramoškaitė, „7 Meno Dienos” [Siedem dni sztuki] 1995 nr 11; także w:  Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

XX amžiaus muzikos autsaideris [Outsider muzyki XX wieku], z Krzysztofem Drobą rozmawia Rūta Goštautienė, „Kultūros barai” [Domeny kultury] 1995 nr 8-9

Susikaupimas tylai atriboja nuo chaoso ir triukšmo [Koncentracja na ciszy izoluje od chaosu i hałasu], z muzykologiem Krzysztofem Drobą rozmawia Rūta Goštautienė, „Kultūros barai” [Domeny kultury] 1996 nr 5; także w:  Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Vertindami paliekame pėdsaką istorijoje [Oceniając pozostawiamy ślad w historii], Rūta Goštautienė rozmawia z Krzysztofem Drobą, „Kultūros barai” [Domeny kultury] 1997 nr 8–9; także w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Paniręs į savo meną [Zanurzony w swojej sztuce]. Edmundas Gedgaudas rozmawia z Krzysztofem Drobą o Rajmundasie Katiliusie, „7 Meno Dienos” [Siedem dni sztuki] 2005 nr 13; także w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Kameralistyka to nie łaskotanie. Z Krzysztofem Drobą rozmawiał Andrzej Mądro, „Polska Muza” 10.11.2009, http://polskamuza.eu/wywiady.php?id=7

[O Henryku Mikołaju Góreckim], w: Beata Bolesławska-Lewandowska, Górecki. Portret w pamięci, rozmowy o kompozytorze, Kraków 2013, s. 151–168

Dar od losu. Wywiad z Krzysztofem Drobą przeprowadzony z okazji 40-lecia festiwalu MMMM przez Kingę Kiwałę, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje” nr 6, 2015