Bita Godzina - Krzysztof Droba in memoriam

Go to content
Back to articles list

17 listopada 2017 r.

Audycja wspomnieniowa poświęcona Krzysztofowi Drobie. 

Redaktor Ewa Szczecińska rozmawiała z E. Knapikiem, M. Długosz, M. Gąsiorowską, T. Wieleckim, Vytautasem Landsbergisem, Šarūnasem Nakasem i M. Zwyrzykowskim.