Konferencja muzykologów i kompozytorów poświęcona „Liryce”

Go to content
Back to articles list

Nagranie wystąpienia Krzysztofa Droby podczas konferencji Siedem Nurtów Muzyki Polskiej, będącej imprezą towarzyszącą 59. Festiwalu Warszawska Jesień (2016).

Krzysztod Droba opowiada o organizowanych przez niego w latach siedemdziesiątych Festiwalach MMMM w Stalowej Woli, o poczuciu szczególnej misji jaką była i jest edukacja młodego słuchacza. Mówi skąd wzięła się nazwa „Pokolenie Stalowowolskie” oraz przedstawia naczelną ideę festiwalu jaką było wyłamanie się spod „klątwy darmstadskiej”. Młodzi kompozytorzy zaczęli wówczas nawiązywać do tradycji, ale odczytując ją na nowo. Według K. Droby tak powstała muzyka „dobrego przymierza” Andrzeja Krzanowskiego, Eugeniusza Knapika i Aleksandra Lasonia (Pokolenie 51) łącząca współczesność z tradycją i twórcę ze słuchaczem.  

Krzysztof Droba opowiada też o fenomenie Andrzeja Chłopeckiego [od 11'46"], który popierał szczerą, autentyczną i ciekawą muzykę. Miał dar „adamicznej denominacji” czyli nadawał nazwy nowym, jeszcze nienazwanym zjawiskom.