Spotkania Muzyczne w Baranowie Sandomierskim - wspomnienie Teresy Maleckiej

Go to content
Back to articles list

Teresa Malecka, teoretyk muzyki, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, wieloletni prorektor tej Uczelni