Anna Zawadzka-Gołosz – Ex motu

Go to content
Back to articles list

Anna Zawadzka-Gołosz napisała na stronie 23 swojej partytury: 

Ten akord w geście wzrastania wyjęłam z innego utworu i tu umieściłam dla Krzysztofa (skomplementował harmonię...)