Marcin Trzęsiok

Go to content
Back to articles list

Marcin Trzęsiok, teoretyk muzyki, profesor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach