Member of the 'Warsaw Autumn' International Festival of Contemporary Music Repertoire Committee

Go to content
Back to articles list
Member of the 'Warsaw Autumn' International Festival of Contemporary Music Repertoire Committee
Od lewej: Lidia Zielińska, Magdalena Długosz, Tadeusz Wielecki, Krzysztof Droba, Marta Szoka, Andrzej Chłopecki, Olgierd Pisarenko; fot. J. Rolke

Komisja Repertuarowa Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w roku 2004