Graduated from the Academy

Go to content
Back to articles list

Dyplom ukończenia studiów

na podstawie pracy: Henryka Mikołaja Góreckiego technika komponowania na wielkie zespoły instrumentalne na przykładzie REFRENU i CANTICUM GRADUUM pisanej pod kierunkiem doc. Mieczysława Tomaszewskiego
 

LINK do Wideo:

T.Mal  14’28”-15’28”