Organised festivals: ‘Collectanea’ in Sandomierz

Go to content
Back to articles list

Ewa Wójtowicz wspomina udział w seminariach dla studentów

KD: Na festiwal składać się będą koncerty muzyki klasycznej i współczesnej, adresowane do najszerszego grona melomanów. (...) Muzyka podczas festiwalu rozbrzmiewać będzie na Zamku, w Ratuszu, Katedrze i kościele św. Jakuba. Stary Sandomierz oferuje niepowtarzalna scenerię dla muzyki i chcemy to wykorzystać. Ten pierwszy festiwal jest rekonesansem również i pod tym względem. W przyszłości chcielibyśmy w stopniu optymalnym zestroić treść muzyczną festiwalu z architekturą miasta. (..)

Festiwalowi dajemy tytuł „collectanea” – co oznacza kolekcje, zbiory. Tutaj, w Sandomierzu, łaciński tytuł nie zabrzmi, jak sądzę, pretensjonalnie. W pierwszym rzędzie chodzi jednak o ideę: zbierania (kolekcjonowania) tego, co nas interesuje i tego, co w naszym pojęciu, najlepsze. Jakie będą te Sandomierskie Kolekcje Muzyczne – zobaczymy. Teraz te zbiory dopiero zakładamy.

[W rozmowie z Krzysztofem Zwierzyńskim, 1988]