Took up work at the Composition, Conducting and Music Theory Department of his alma mater

Go to content
Back to articles list

Prowadził zajęcia z literatury i historii muzyki XX wieku, analizy muzyki współczesnej, seminarium krytyki i prelekcji, seminaria prac dyplomowych i magisterskich; prace magisterskie z teorii muzyki pisane pod jego kierunkiem kilkakrotnie uzyskały najwyższe lokaty na Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich w Gdańsku.

KD: Po studiach w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (dzisiejszej Akademii) w Krakowie zaangażowany zostałem przez świeżo wtedy obejmującego urząd rektora, Krzysztofa Pendereckiego, na asystenta w Katedrze docenta Mieczysława Tomaszewskiego. Przydzielono mi prowadzenie zajęć z tzw. „III literatury muzycznej”, czyli muzyki współczesnej, co wtedy oznaczało muzykę pierwszej połowy XX wieku, od Debussy’ego po serialny Darmstadt. Praca w PWSM zajmowała mi dwa dni, resztę tygodnia spędzałem na luzie, a to – od czasu do czasu - prowadząc audycje o muzyce współczesnej w krakowskiej telewizji, a to jako prelegent koncertowy. [Na koniec, “Teoria Muzyki” nr 11/2017]
 

Linki do:

lista prac promowanych przez KD

Wspomnienia kolegów/studentów

 

LINK do Wideo:

1. K.Szw - 1’38”-2’55”

2. T.Mal - praca w PWSM i zalążek Zespołu ds Analizy

4’07”-8’38”