Studies at the State Higher School of Music (PWSM, now the Academy of Music) in Cracow

Go to content
Back to articles list

Krzysztof Szwajgier, teoretyk muzyki, kompozytor, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie