Honorary Medal ‘For Integral Humanism’, granted to him on the 10th anniversary of Lithuania regaining independence

Go to content
Back to articles list

za realizowanie wartości prymatu człowieka we wszystkich dziedzinach życia publicznego i prywatnego (redakcje miesięcznika „Kulturos barai” i kwartalnika „Lithuania”).