Radziejowice, 2005 - Krzysztof Droba

Przejdź do treści

Od lewej: M. Szoka, M. Długosz, T. Wielecki, K. Droba, B. Bolesławska-Lewandowska