Literatura uzupełniająca - Krzysztof Droba

Przejdź do treści
Powrót do listy artykułów

Justyna Hampel, Młodzi muzycy w młodym mieście, „Polityka 1975, nr 28

Andrzej Chłopecki, Młodzi muzycy młodemu miastu, „Kultura” 1975, nr 26

Andrzej Chłopecki, Stalowa Wola po raz drugi, „Ruch Muzyczny” 1976, nr 16

Teresa Malecka, 2 Festiwal muzyczny w Stalowej Woli, „Tygodnik Powszechny” 1976, nr 23

Olgierd Pisarenko, Szalony, wspaniały pomysł, „Ruch Muzyczny” 1977 nr 15

Bohdan Pociej, Młodzi Muzycy Młodemu Miastu, „Tygodnik Powszechny” 1977 nr 25

Krystyna Tarnawska Kaczorowska, Third Music Festival „From Young Musicians to a Young Town / Das 3. Musikfestival „Junge Musiker der junge Stadt, „Polish Music / Polnische Musik” 1977 nr 3

Vytautas Landsbergis, Jauni muzikai – jaunam miestui [Młodzi muzycy – młodemu miastu], „Kultūros barai” [Domeny kultury], 1977 nr 10

Leszek Polony, Młody festiwal, „Życie Literackie” 1978, nr 24

Andrzej Chłopecki, Muzyka poważna potrzebuje ciebie! 4. Festiwal MMMM, „Ruch Muzyczny” 1978 nr 16

Krystyna Tarnawska Kaczorowska, Four Music Festival „From Young Musicians to a Young Town / Das 4. Musikfestival „Junge Musiker der junge Stadt, „Polish Music / Polnische Musik” 1978, nr 4

Leszek Polony, Młodzi muzycy i młodzi amatorzy: szkice do portretu pokolenia, „Życie Literackie” 1979, nr 24

Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, Młodzi muzycy młodemu miastu, „Polska” 1979 nr 10

Bohdan Pociej, Muzyka i idee (Muzyczny wrzesień w Baranowie), „Tygodnik Powszechny” 1984 nr 48

Stanisław Kosz, Ci wspaniali Litwini i postmodernizm, „Ruch Muzyczny”1988 nr 25

Andrzej Chłopecki, Mój sandomierski notes, „Ruch Muzyczny” 1989 nr 25

Živilė Ramoškaitė, 40-asis "Varšuvos ruduo" ir lietuviai [40. „Warszawska Jesień” i Litwini], „7 Meno Dienos” 1997 nr 42

Daiva Budraitytė, Abipusiai lygiaverčio dialogo link [W kierunku wzajemnego dialogu], recenzja książki W kręgu muzyki litewskiej, „Kultūros barai” [Domeny kultury] 1998 nr 2

Ona Narbutienė, Litewska prezentacja polskiej książki, „Ruch Muzyczny” 1998 nr 18

Dyskusja [z udziałem Krzysztofa Droby] [w:] Muzyczny świat Andrzeja Krzanowskiego. Materiały z sesji naukowej – Kraków 27.10.1998, red. Janusz Pater, Kraków 2000

Stanisław Kosz, O „Pokoleniu Stalowolskim” i Festiwalu „MMMM” – sentymentalnie, „Ruch Muzyczny” 2002 nr 13

Andrzej Chłopecki, Lekcja harmonii, „Gazeta Wyborcza” 2002 nr z 67.07.

Drugie ćwierćwiecze [zapis fragmentów audycji w II programie PR z udziałem Krzysztofa Droby, Arkadiusza Kubicy, Marka Mosia, Andrzeja Chłopeckiego, Eugeniusza Knapika, Aleksandra Lasonia, Joanny Wnuk-Nazarowej, Mieczysława Tomaszewskiego], oprac. Krzysztof Karwat, „Śląsk” 2005 nr 1

Rūta Goštautienė, Polish-Lithuanian Dialogues, „Lithuanian Music Link” 2006/7 nr 13

Mała antologia stalowowolska [wybór tekstów różnych autorów publ. w „Ruchu Muzycznym”; także 2 fragmenty z tekstów K. Droby z 1976 publ. w „Socjalistyczne Tempo”, nr 9 i 10], „Klucz” 2011, nr 10 

Rozmowy o festiwalu. Teksty z seminarium krytyki muzycznej, 56. MFMW „Warszawska Jesień” 2013, red. Martyna Ćwiek, Warszawa 2014.

Cindy Bylander, Charles Ives i festiwal w Stalowej Woli. Inspiracje i spuścizna. „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje” nr 6, 2015.

Rozmowy o festiwalu. Teksty z seminarium krytyki muzycznej, 58. MFMW „Warszawska Jesień” 2015, red. Martyna Ćwiek, Warszawa 2015.

Ewa Woynarowska, Festiwal niepokorny. „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” 1975–1980, Stalowa Wola 2018