Prace redakcyjne - Krzysztof Droba

Przejdź do treści

REDAKCJE NAUKOWE

Wokół słowa, sensu i struktury w muzyce. Zeszyt Naukowy nr 1 PWSM w Krakowie [wraz z Leszkiem Polonym, Markiem Stachowskim i Krzysztofem Szwajgierem], Kraków 1977

Pieśń z orkiestrą lub zespołem kameralnym 1876–1976. Zeszyt Naukowy nr 2 PWSM w Krakowie [wraz z Leszkiem Polonym, Markiem Stachowskim i Krzysztofem Szwajgierem], Kraków 1977

Z problemów muzyki współczesnej. Zeszyt Naukowy nr 3 PWSM w Krakowie [wraz z Leszkiem Polonym i Krzysztofem Szwajgierem], Kraków 1978

Zeszyt Naukowy nr 4 Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 1979

Dokumentacja Archiwum Vytautasa Bacevičiusa [razem z Małgorzatą Janicką-Słysz], w: Rodzina Bacewiczów. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, red. Marta Szoka,  Łódź 1996

Muzyka polska 1945–1995. Materiały z sesji naukowej 6–10 grudnia 1995, w 20-lecie Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki AM w Krakowie [wraz z Teresą Malecką i Krzysztofem Szwajgierem], Kraków 1996

W kręgu muzyki litewskiej. Rozprawy, szkice i materiały, Kraków 1997

Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku [wraz z Teresą Malecką i Krzysztofem Szwajgierem], Kraków 2004

Festiwal muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Kraków – Lusławice – Poznań, 9-16.VI.1988. Książka programowa.

Roman Berger, Zasada twórczości. Wybór pism z lat 1984–2005  [wraz ze Stanisławem Koszem], Katowice 2005

Warszawska Jesień w zwierciadle polskiej krytyki muzycznej. Antologia tekstów z lat 1956–2006, red. Ewa Radziwon-Stefaniuk, Warszawa 2007

Chopinspira. Współcześni kompozytorzy polscy o Chopinie, koncepcja, wstęp, wybór: Krzysztof Droba, opracowanie: Krzysztof Droba, Beata Bolesławska-Lewandowska, Elżbieta Szczepańska-Lange,  Warszawa 2009

„Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje” prace redakcyjne w czasopiśmie Akademii Muzycznej w Krakowie (nr 110)