Konferencje Polsko-Litewskie - Krzysztof Droba

Przejdź do treści
Powrót do listy artykułów

KALENDARIUM - WYSTĄPIENIA K. DROBY

I Konferencja Świadomość kompozytorska końca XX wieku z perspektywy polskiej i litewskiej, Wilno, 11-12.05.1989

Polscy kompozytorzy i ich światopogląd pod koniec XX w.

 

II Konferencja Tradycja i współczesność (I), Kraków, 11-12.12.1990

Wprowadzenie

 

III Konferencja Tradycja i współczesność (II), Wilno, 23-24.10.1991

Teoria muzyki według Mieczysława Tomaszewskiego

 

IV Konferencja Tradycja i współczesność (III), Kraków, 4-6.05.1993

 

V Konferencja Twórczość Grażyny Bacewicz i Vytautasa Bacevičiusa, Wilno, 17-19.11.1994

Korespondencja Vytautasa Bacevičiusa z Kiejstutem i Grażyną Bacewicz

 

VI Konferencja Rodzina Bacewiczów, Łódź, 27-29.04.1995

Korespondencja Vytautasa Bacevičiusa z rodziną w Polsce

 

VII Konferencja  Współczesne dzieło muzyczne i wartości. Twórczość rodzeństwa Bacewiczów, Wilno, 16-17.05.1997

 

VIII Konferencja w ramach sympozjum Duchowość Europy Środkowej w muzyce końca wieku, Kraków, 26.10.2000

Wprowadzenie

 

IX Konferencja Muzyka z muzyki, Wilno, 10-11.10.2003

Eugeniusza Knapika – szkic do portretu „muzyka z muzyki”

 

X Konferencja Uwikłania muzyki w ideologię socrealizmu. „Kontrapunkty”, Kraków, 14-16.12.2006

Polska muzyka radziecka

 

XI Konferencja Recepcja Chopina we współczesnej polskiej i litewskiej kulturze muzycznej, Wilno, 4-6.06.2010

Chopinspira”: Chopin w świadomości polskich kompozytorów współczesnych