Participation in the Jeunesses Musicales camp in Olsztyn

Go to content
Back to articles list

Poznaje Andrzeja Krzanowskiego - jako pierwszego z twórców określonych później mianem “pokolenia Stalowej Woli”. Ostatecznie przewartościowuje swoje podejście do muzyki współczesnej

KD: Spotkaliśmy się wtedy w Olsztynie na obozie Jeunesses Musicales. Byłem już po studiach i miałem wykłady analizy muzyki współczesnej, skupione na muzyce Góreckiego (...) i Ligetiego. (...) Byłem wówczas na etapie antyserialnej fobii i szukałem sojuszników, bliskich ideowo i artystycznie ludzi, którzy włączyliby się w tworzenie festiwalu w Stalowej Woli.

Był to okres, kiedy nastąpiło moje “zerwanie” z Schaefferem.

Szukałem odtrutki  na postserializm, na muzykę zdehumanizowaną przez Darmstadt.

[W dyskusji po konferencji “Muzyczny świat Andrzeja Krzanowskiego” …]

LINK do Wideo: Film o A.Krzanowskim (fragm.)

 ew. esej “o muzyce A.Krzanowskiego”