Member of the editorial board of the periodical “Teoria Muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje”, published by the Academy of Music in Cracow on the initiative of Teresa Malecka

Go to content
Back to articles list

Prace redakcyjne kontynuuje niemal do śmierci

Teresa Malecka (spisane wspomnienie): Rola Krzysztofa była zasadnicza i  ważna zarówno na etapie rodzenia się koncepcji pisma, jak potem, do końca - jako redaktora. Redaktora - w podwójnym sensie: jako twórczego pomysłodawcy, jakie i czyjego autorstwa artykuły publikujemy, a potem jako opracowującego je szczegółowo.

(...) pracował do końca. To "do końca" należy rozumieć dosłownie.  Któregoś dnia w sierpniu 2017 roku rano, wieziony na kolejną operację zadzwonił i dyktował mi uwagi do opracowywanego tekstu.

[Teresa Malecka 2020]