Wchodzi w skład kolegium redakcyjnego pisma Akademii Muzycznej w Krakowie „Teoria Muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje” - Krzysztof Droba

Przejdź do treści
Powrót do listy artykułów

Teresa Malecka, teoretyk muzyki, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, wieloletni prorektor tej Uczelni

 

(spisane wspomnienie): Rola Krzysztofa była zasadnicza i  ważna zarówno na etapie rodzenia się koncepcji pisma, jak potem, do końca - jako redaktora. Redaktora - w podwójnym sensie: jako twórczego pomysłodawcy, jakie i czyjego autorstwa artykuły publikujemy, a potem jako opracowującego je szczegółowo.

(...) pracował do końca. To "do końca" należy rozumieć dosłownie.  Któregoś dnia w sierpniu 2017 roku rano, wieziony na kolejną operację zadzwonił i dyktował mi uwagi do opracowywanego tekstu.

[Teresa Malecka 2020]