Wspomnienie Vytautasa Landsbergisa - Krzysztof Droba

Przejdź do treści

Vytautas Landsbergis, muzykolog, w latach 1990-92 Przewodniczący Parlamentu Litewskiego pełniący funkcję Prezydenta Litwy